SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS 21.11.2021 klo 18:30

Merja Ala-Olla
27.10.2021

Fudoshin Rauman sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 21.11.2021 klo 18:30 Rauman Järjestötalon kokoustilassa, Aittakarinkatu 14, 26100 RAUMA

Tule päättämään uusista henkilävalinnoista, jäsenmaksuista, talousarviosta ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2022. Kokouksessa valitaan hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle, toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja.

Tervetuloa vaikuttamaan yhteisiin asioihin ja osallistumaan tatamin ulkopuolellakin!

 

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

5 § Jäsenasiat

6 § Vuoden 2022 toimintasuunnitelman käsitteleminen ja vahvistaminen

7 § Vuoden 2022 talousarvion käsitteleminen ja vahvistaminen

Päätetään myös:

  • hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista sekä matkakuluista ja näiden perusteista
  • jäsen-, kausi- ja kannatusjäsenmaksuista

8 § Käsitellään ja hyväksytään hallituksen esitys yhdistyksen sääntöjen muuttamisesta

9 § Valitaan puheenjohtaja kaudelle 2022-2023

10 § Uusien jäsenten valinta hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle

11 § Yhden varsinaisen ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta

12 § Edustajan valinta niihin yhteisöjen kokouksiin, joiden jäsen yhdistys on

13 § Muiden hallitukselle esitettyjen asioiden käsitteleminen

14 § Kokouksen päättäminen