FUDOSHIN RAUMA RY - SÄÄNTÖMÄÄRÄINEN SYYSKOKOUS

Merja Ala-Olla
24.11.2019 klo 18:30

Fudoshin Rauma ry:n sääntömääräinen syyskokous pidetään sunnuntaina 24.11.2019 klo 18:30 Rauman Vesilaitoksen kokoustilassa (Äyhönjärventie 16, 26100 Rauma).

Tule päättämään uusista henkilövalinnoista, jäsenmaksuista, talousarvioista ja toimintasuunnitelmasta vuodelle 2020. Kokouksessa valitaan puheenjohtaja ja hallitukseen uudet jäsenet erovuoroisten tilalle. Lisäksi valitaan toiminnantarkastaja ja varatoiminnantarkastaja. 

Tervetuloa päättämään yhteisistä asioista ja osallistumaan toimintaan tatamin ulkopuolellakin!

 

Esityslista

1 § Kokouksen avaus

2 § Kokouksen järjestäytyminen

Valitaan kokoukselle: puheenjohtaja, sihteeri, kaksi pöytäkirjantarkastajaa, kaksi ääntenlaskijaa

3 § Kokouksen laillisuuden ja päätösvaltaisuuden toteaminen

4 § Kokouksen asialistan hyväksyminen

5 § Jäsenasiat

6 § Vuoden 2020 toimintasuunnitelman käsitteleminen ja vahvistaminen

7 § Vuoden 2020 talousarvion käsitteleminen ja vahvistaminen

Päätetään myös:
- hallituksen jäsenten ja toiminnantarkastajan palkkioista sekä matkakuluista ja näiden perusteista
- jäsen-, kausi- ja kannatusjäsenmaksuista

8 § Valitaan puheenjohtaja kaudelle 2020-2021

9 § Uusien jäsenten valinta hallituksen erovuoroisten jäsenten tilalle

10 § Yhden varsinaisen ja yhden varatoiminnantarkastajan valinta

11§ Edustajan valinta niihin yhteisöjen kokouksiin, joiden jäsen yhdistys on.

12 § Muiden hallitukselle esitettyjen asioiden käsitteleminen

13 § Kokouksen päättäminen