Euran muksujudo

Euran muksujudo on peruttu osanottajien vähyyden vuoksi.

Muksujudo on Suomen Judoliiton kehittämä erinomainen liikuntamuoto 5-6 – vuotiaan lapsen fyysisen kehityksen ja perusliikkumisen tukemiselle. Tavoitteena on kehittää lapsen liikunnallisia valmiuksia, sosiaalisia taitoja sekä ajattelua. Muksujudon lähtökohtana on lapsen innostaminen monipuoliseen liikuntaan.

Muksujudo on kehitetty tukemaan lapsen kokonaiskehitystä judollisen liikunnan keinoin. Muksujudossa huomioidaan lapsen kehityksen kulku sekä erilaisten taitojen oppimisen herkkyyskaudet. Opettamisen lähtökohtana on lapsi, joten pelit ja leikit ovat oppimisen tehokkaimmat menetelmät. Lapsia kannustetaan liikkumaan monipuolisesti sekä luodaan liikuntaa ja terveitä elämäntapoja arvostava iloinen liikuntaympäristö.

Euran muksujudo on peruttu osanottajien vähyyden vuoksi.


Lisätietoa sähköpostilla aki.ukkonen@fudoshinrauma.fi

Kuva: Suomen judoliitto/Taina Saha